Zdvižno-posuvné balkónové dvere CT 70 HS
Konštrukcia
Vďaka premyslenému viackomoroému systému so stavebnou hĺbkou rámu 167mm a krídiel 70mm, pri zasklení tepelnoizolačným sklom s Ug = 1,1 W/m2K, je možné dosiahnuť koeficient prestupu tepla Uw = 1,4 W / m2K. Hliníkový prah je riešený s dôsledným prerušením tepelného mostu. Inovatívny tesniaci systém garantuje vysokú odolnosť voči infiltrácii vzduchu a zatekaniu. Navrhuje sa zvyčajne tam, kde obyčajné OS-, ani posuvnosklopné balkónové dvere už rozmermi nestačia a zákazník požaduje po odsunutí krídla maximálnu svetlosť otvoru a bezprahovú úpravu. U tejto konštrukcie odporúčame stavebníkovi do podlahy umiestniť teplovzdušné konvektory.
detail balk. dverí CT 70

Detail spodný pri prahu
Vlastnosti
  • plochý, bezbariérový prah
  • komfortné ovládanie napriek veľkým rozmerom a váham posúvaných krídiel
  • optimálny priebeh izoterm, AL-prah s prerušeným tepelným mostom
  • možnosť zasklenia s hrúbkou 12 – 36 mm (dvojsklo, trojsklo)
  • max.rozmery konštrukcií 6000 x 2600 mm (biele) a 4500 x 2300 mm (farebné)
  • výborné parametre v oblasti tepelnej, zvukovej izolácie a tesnosti.
  • prievzdušnosť: trieda 4 (podľa EN 12207), vodotesnosť : trieda 8A (podľa EN 12208)
  • triedy odolnosti voči vniknutiu: základná bezpečnosť, WK2
Farby
Plastové profily sú biele, tesnenia sivé. Možnosť výberu z drevených dekorov a farieb podľa vzorkovníka (viď doplnky / farebné možnosti).
Typy konštrukcií
typ 01

typ 02

typ 03

typ 04

typ 05

typ 06

typ 07