Údržba okien
Na dlhodobú funkčnosť a úžitkové vlastnosti Vašich okien majú podstatný vplyv pravidelné ošetrovanie a údržba. Je preto potrebné najmenej raz ročne u kovania urobiť tieto úkony:

  • U častí kovania, ktoré majú bezpečnostný charakter (napr. hríbikové uzatváracie čapy) pravidelne kontrolovať ich opotrebenie.
  • Všetky pohyblivé časti a uzatváracie miesta kovania je potrebné mazať.
Mazanie olejom:
  • Kontaktné miesta nožnice a vrchnej lišty kovania (A)
  • Vrchný nožnicový pánt (B)
  • Klzné plochy uzatváracích čapov (D)
Technickou vazelínou:
  • Uzatváracie čapy a ich rámové protikusy (uzávery) (C)