Schüco presklená fasáda FW 50+ SG
So systémom Schüco FW 50+ SG (Structural Glasing) je možné zrealizovať celopresklené fasády bez priznania vonkajšieho rastra.. Medzi sklami sú len úzke 20 mm škáry, čo pri väčších presklených plochách vytvára pôsobivý architektonický výraz. Statický raster i príslušenstvo vychádzajú z rozsiahleho osvedčeného systému Schüco FW 50+.Do tejto fasády je možné osadiť vetracie okná. Konštrukcia je vhodná pre nasadenie ako do individuálnej výstavby, tak aj do firemných, polyfunkčných, či administratívnych objektov.
Fasáda FW 50+ SG, detail
Fasáda FW 50+ SG
Fasáda FW 50+ SG
Vlastnosti
  • Mnohostrannosť použitia, veľkoplošné presklené steny.
  • Možnosť viacerých optických variant škáry medzi sklami ( viď obrázky ).
  • Možnosť kombinácie SG škár (20 mm) so štandardnými pohľadovými zasklievacími lištami (50 mm), kvôli zvýrazneniu horiziontálneho, aleboi vertikálneho členenia plochy.
  • Upevňovacie prvky skiel sú skryté.
  • Vysoká variabilita rozmerov AL-rastra. Váha skla až do 375 kg.
  • Možnosť vsadzovania rámových okien zo Schüco programu (AWS 102, ako aj AWS 102.NI).
  • Nová generécia kovania pre váhu krídla až do 250 kg.
FW 50+ SG
škára tvaru „U“
FW 50+ SG
škára prekrytá tesnením
FW 50+ SG
škára tmelená
Farby
Hliníkové profily môžu byť upravené podľa RAL-vzorkovníka farieb, resp.eloxované v 6 odtieňoch. Tesnenia sú čierne.
Šetrenie energiou
Úspora energie je dnes živo diskutovaná téma, ktorá sa bytostne dotýka každého z nás. Nielen výškou nákladov na vykurovanie, ale i prebiehajúcimi klimatickými zmenami. Zníženie spotreby a následne i výroby energie je základným predpokladom pre trvalo udržateľný rozvoj ľudstva na Zemi. Sme zakladajúcim členom združenia ENERGOkno, presadzujúcim výrobu a predaj energiu šetriacich okien a dverí. Aj na základe členstva v tomto združení sme sa rozhodli označovať naše okná štítkami s informáciami o energetickej efektívnosti okien (viac na Slovenergookno)