Schüco presklená fasáda FW 50+
Je praxou osvedčená paždíková (stľpko-priečková) fasáda, ktorá má mnohostranné využitie. Dajú sa s ňou realizovať vertikálne predsadené zavesené presklenie, ako aj do stavebného otvoru vsadené výplne. V tejto konštrukcii je avšak možné vyrábať i šikmé strešné presklenia, ako sú napr. presvetľovacie svetlíky v rovine strechy, alebo rôznych tvarov (ihlan, kupola, sedlový, pultový a iné ...), vertikálne fasády prechádzajúce do strešného šikmého presklenia, alebo zimné záhrady.
Presklená fasáda FW 50+
Presklená fasáda FW 50+
Presklená fasáda FW 50+
Pohľadová šírka AL-rastra je veľmi subtílna... 50 mm.Bohatý výber tvarov vonkajších zasklievacích líšt umožnuje preskleniu vtlačiť individuálny architektonický charakter. Množstvo vyriešených systémových detailov garantuje realizáciu bez vysokého stupňa inprovizácie. Do vertikálnej i strešnej fasády je možné osadiť otváravé vetracie i priechodzie prvky, ako sú okná a dvere s rôznymi spôsobmi otvárania. Konštrukcia je vhodná pre nasadenie ako do individuálnej výstavby, ako aj do firemných, polyfunkčných, administratívnych objektov.
Presklená fasáda FW 50+
Presklená fasáda FW 50+
Presklená fasáda FW 50+
Fasáda FW 50+ môže mať alternatívne podkladnú statickú konštrukciu tvorenú aj z ocele ( FW 50+ AOS ), alebo dreva ( FW 50+ AOT ), viď obrázky.
Presklená fasáda
FW 50+ AOS
Presklená fasáda
FW 50+ AOS
Presklená fasáda
FW 50+ AOT
Vlastnosti
  • Mnohostrannosť použitia, veľkoplošné presklené steny, aj šikmé strešne presklenia.
  • 50 mm subtílna pohľadová šírka AL – rastra. Bohatý výber tvarov vonkajších zasklievacích líšt.
  • Vysoká variabilita rozmerov AL-rastra. Váha skla až do 500 kg. Možnosť zasklenia dvojsklom i trojsklom.
  • Možnosť vsadzovania rámových okien a dverí zo Schüco programu.
  • Alternatívne použitie s oceľovým (FW 50+ AOS), resp. dreveným (FW 50+ AOT) statickým rastrom.
  • Jednoduchá a rýchla montáž. Vysoký stupeň dielenskej predprípravy.
Farby
Hliníkové profily môžu byť upravené podľa RAL-vzorkovníka farieb,resp.eloxované v 6 odtieňoch. Fasáne profily, včítane integrovaných okien môžu byť dvojfarebné, zvonku iná ako zvnútra. Tesnenia sú čierne.
Šetrenie energiou
Úspora energie je dnes živo diskutovaná téma, ktorá sa bytostne dotýka každého z nás. Nielen výškou nákladov na vykurovanie, ale i prebiehajúcimi klimatickými zmenami. Zníženie spotreby a následne i výroby energie je základným predpokladom pre trvalo udržateľný rozvoj ľudstva na Zemi. Sme zakladajúcim členom združenia ENERGOkno, presadzujúcim výrobu a predaj energiu šetriacich okien a dverí. Aj na základe členstva v tomto združení sme sa rozhodli označovať naše okná štítkami s informáciami o energetickej efektívnosti okien (viac na Slovenergookno)