AWS 70.HI
Okná Schüco AWS 70.HI sa vyznačujú najmä dôsledným prerušením tepelného mosta v celom detaile okna, o čom svedčí aj koeficient prechodu tepla rámom Uf=1,7 W/m2K). Pri osadení rámov izolačnými trojsklami s Ug=0,6 W/m2K, spĺňajú okná požiadavky pre zabudovanie do nízkoenergetických budov. Okrem svojich výborných tepelnoizolačných parametrov ponúkajú okná AWS 70.HI aj niekoľko alternatív tvaru krídiel a zasklievacích líšt. Takto sa dokážu naplniť rôznorodé dizajnérske i architektonické predstavy zákazníkov.
 • Zlepšená tepelná izolácia profilu dôsledným prerušením tepelného mosta: koeficient prechodu tepla rámom Uf=1,7 W/m2K (pri pohľadovej šírke profilov 117mm).
 • Široký profilový sortiment, včítane dizajnových alternatív AWS 70 RL.HI (Residential Line), AWS 70 SL.HI (Soft Line) a AWS 70 ST.HI (Steel Contour). Tri dizajnové možnosti tvaru zasklievacích líšt.
 • Rôzne možnosti spôsobu otvárania krídiel, otváravé, sklopné, otváravo-sklopné, posuvno- sklopné, OS-balkónové dvere s nízkym prahom a iné.
 • U okien otváravých, sklopných, otváravo-sklopných možnosť osadenia kovania Schüco so skrytými pántami do váhy krídla 130 kg.
 • Možnosť osadenia skla až do hrúbky 52 mm v ráme a do 62 mm v krídle okna.
 • Povrchové farebné úpravy podľa RAL-vzorkovníka, 6 druhov eloxov, dvojfarebnosť profilov interiér / exteriér možná bez príplatku.
 • Okenný systém AWS kompatabilný s dverovým programom Schüco ADS.
 • Odolnost proti vlámaniu až do triedy 3 (WK 3), podľa ENV 1627.
Technické údaje
Vlastnosť Norma Hodnota / trieda
Súčiniteľ prechodu tepla EN ISO 10077-2 Uf=1,701), Uw=1,492) W/m2K
Vzduchová nepriezvučnosť EN 20140 až do triedy 5 (SSK 5)
Odolnosť proti vlámaniu EN 1627 až do triedy 3 (WK 3)
Vodotesnosť EN 12208 trieda 9A
Prievzdušnosť EN 12207 trieda 4
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom EN 12210 trieda C5/B5
1) pri pohľadovej šírke rámu a krídla 117 mm
2) pri normovom rozmere okna 1230×1480 mm, zasklení Ug=1,1 W/m2K a plastovom dištančnom rámiku
Kovanie Schüco AvanTec
Kovanie Schüco AvanTec je mechanické, skryté kovanie novej generácie. Skryté znamená, že na interiérovej strane okna z kovania zostala viditeľná iba okenná kľučka. Spodný a vrchný pánt boli integrované dovnútra konštrukcie, do priestoru medzi okenný rám a krídlo. Toto kovanie predstavuje medzník v tom, že vytvorilo nový štandard v rámci doteraz používaných, pohľadovo priznaných kovaní. Okno bez viditeľných pántov získava pre zákazníka diametrálne vyššiu pridanú estetickú hodnotu ako s okno pántami viditeľnými. Okrem toho, odpadá problematická ochrana viditeľných pántov v priebehu mokrých stavebných procesov (omietanie, maľovanie a pod.), ako aj ich následné, časovo náročné a pracné čistenie.
Kovanie AvanTec je možné použiť pre všetky konštrukčné rámové Schüco systémy s prerušeným tepelným mostom, pre krídla sklopné, otváravé, a otváravo-sklopné do váhy krídla až 130 kg.
 • Váha krídla až do 130 kg
 • Uhol otvorenia do 90°
 • Modulárny, viacstupňový, bezpečnostný koncept
 • Okenná kľučka AvanTec v dizajne Schüco komplexnej inovatívnej série kľučiek pre okná, vchodové dvere, posuvnosklopné i posuvnozdvižné balkónové dvere.
 • Odolnosť voči korózii podľa normy EN 1670 až do triedy 3.
 • Odolnosť voči vlámaniu podľa normy EN 1627 až do triedy 3 (WK3)
Šetrenie energiou
Úspora energie je dnes živo diskutovaná téma, ktorá sa bytostne dotýka každého z nás. Nielen výškou nákladov na vykurovanie, ale i prebiehajúcimi klimatickými zmenami. Zníženie spotreby a následne i výroby energie je základným predpokladom pre trvalo udržateľný rozvoj ľudstva na Zemi. Sme zakladajúcim členom združenia ENERGOkno, presadzujúcim výrobu a predaj energiu šetriacich okien a dverí. Aj na základe členstva v tomto združení sme sa rozhodli označovať naše okná štítkami s informáciami o energetickej efektívnosti okien (viac na Slovenergookno)