Možnosti nastavenia krídla

1 Spodný rohový pánt

1.1 Výškové nastavenie krídla otáčaním stavacej skrutky (šesťhranný kľúč M4)

1.2 Bočné nastavenie krídla otáčaním bočnej nastavovacej skrutky (šesťhranný kľúč M4)

2 Nožnice krídla

2.1 Prítlak krídla na nožniciach otočením excentra (šesťhranný kľúč M4)

2.2 Zdvíhanie alebo spúšťanie krídla na nožniciach otáčaním nastavovacej skrutky (šesťhranný kľúč M4)

2.3 Pritiahnutie krídla nožnicou vytiahnutím a pootočením aretácie

3 Uzatváracie čapy

3.1 Nastavenie prítlaku krídla otáčaním excentrických čapov

4 Poistka proti chybnému ovládaniu

4.1 Ak by napriek poistke proti chybnému ovládaniu došlo ku vyveseniu vrchného krídlového pántu, kde kľučka zostane v polohe kolmo hore (ako pri krídle sklopenom),, postup ku navráteniu krídla do správnej funkčnej polohy je nasledovný:

- pritlačiť vyvesené krídlo ku rámu rukou tak, aby vrchný krídlový a rámový pánt do seba zapadli. Kľučka je v polohe kolmo hore (ako pri krídle sklopenom).

- Stlačiť na krídle pri kľučke poistku proti chybnému ovládaniu a otočiť kľučku do polohy horizontálnej (ako pri krídle otvorenom).

Týmto sa zafixuje vrchný pánt a okno sa dostane do funkčnej otváravej polohy, schopné ďaľšej manipulácie.

Prevencia voči vyveseniu krídla je, ovládať kľučku, len ak je krídlo pritlačené k rámu !

4.2 Ak by napriek poistke proti chybnému ovládaniu došlo ku vyveseniu vrchného krídlového pántu, kde kľučka zostane v polohe horizontálnej (ako pri krídle otvorenom), postup ku navráteniu krídla do správnej funkčnej polohy je nasledovný:

- zatlačiť súčasne poistku chybného ovládania pri kľučke, ako aj nožnicovú poistku (viď obrázok) a otočiť kľučku z polohy horizontálnej (ako pri krídle otvorenom),do polohy kolmo hore (ako pri krídle sklopenom).

- pritlačiť vyvesené krídlo ku rámu rukou tak, aby vrchný krídlový a rámový pánt do seba zapadli. Kľučka je v polohe kolmo hore (ako pri krídle sklopenom).

- Stlačiť na krídle pri kľučke poistku proti chybnému ovládaniu a otočiť kľučku do polohy horizontálnej (ako pri krídle otvorenom).

Týmto sa zafixuje vrchný pánt a okno sa dostane do funkčnej otváravej polohy, schopné ďaľšej manipulácie. POZOR, tento druh zásahu si vyžaduje dve osoby.

Prevencia voči vyveseniu krídla je, ovládať kľučku, len ak je krídlo pritlačené k rámu !