Pobočka Žiar nad Hronom
ALUOKNO s.r.o.
Štefana Moysesa 56 (bývalý Elektrik)
965 01 Žiar nad Hronom

mobil: 0903 283 106
e-mail: info@aluokno.sk